Zápis z ustavující schůze

02.05.2010 00:01

Zápis z ustavující schůze

AUSTRALIAN KELPIE KLUB ČR

 

konané dne 2. května 2010 v Pitkovicích


Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících

 1. Jednání zahájila Marcela Nováková, přivítala všechny přítomné
 2. Přítomní jednomyslně zvolili zapisovatelku jednání ustavující schůze Jitku Zedníkovou
 3. Přítomní jednomyslně zvolili: návrhovou komisi ve složení Jan Hlaváč a Petra Koutná a volební a mandátovou komisi ve složení Hlaváčková Marta a Kosina Jiří
 4. Program ustavující schůze Australian kelpie Klubu ČR – Marcela Nováková přednesla návrh na program ustavující schůze Australian kelpie Klubu ČR- vytvoření stanov, vnitřních směrnic a volba výboru. Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
 5. Stanovy Australian kelpie Klubu ČR
  Marcela Nováková přítomným rozdala návrh stanov Australian kelpie Klubu ČR. Po krátké diskusi a upřesnění jednotlivých bodů byly stanovy přijaty poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
 6. Vnitřní směrnice 1/2010 o rozdělení funkcí klubu Australian kelpie Klubu ČR. Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 10 pro, 0 proti,     0 se zdrželo
 7. Kárný řád Australian kelpie Klubu ČR. Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
 8. Volba výboru a kontrolní a revizní komise Australian kelpie Klubu ČR:
  1. proběhla krátká diskuse o počtu členů výboru, Petra Koutná navrhla pětičlenný výbor a tříčlennou kontrolní a revizní komisi. O tomto návrhu proběhlo hlasování. Pro výbor čítající pět členů se vyslovilo 10 přítomných, 0 proti, 0 se zdrželi. Pro  tříčlennou KRK hlasovalo 10 přítomných, 0 proti, 0 se zdrželo.

 

  1. volba výboru, návrhy přítomných:
   Tomáš  Kánský
   Marcela Nováková
   Martina Kalábová
   Jitka Zedníková
   Marta Hlaváčková

 

  1. volba kontrolní a revizní komise, návrhy přítomných:
   Jiří Kosina
   Pavel Hlaváček
   Petra Koutná


Proběhlo veřejné hlasování, mandátová a volební komise sečetla hlasy a Kosina Jiří oznámil výsledky voleb a rozdělení funkcí nového výboru:

Výbor Australian kelpie Klubu ČR:

Tomáš Kánský – předseda - 9hlasů
Marcela Nováková – poradce chovu - 9hlasů
Martina Kalábová – jednatel - 9hlasů
Jitka Zedníková – ekonom -9hlasů
Marta Hlaváčková- člen výboru - 9 hlasů

KRK Australian kelpie Klubu ČR:

Jiří Kosina -  předseda
Pavel Hlaváček - člen
Petra Koutná - člen

 1. Různé

o    Marcela Nováková navrhla prezentaci Australian kelpie Klubu ČR na internetu s tím, že doména je již zaregistrována. Vytvořením webových stránek se bude zabývat Lucka Zochová  ve spolupráci s ostatními členy výboru.

o    Jitka Zedníková navrhla založení bankovního účtu Australian kelpie Klubu ČR. V nejbližší době prověří bankovní ústavy a předá informace výboru.

o    Je třeba dořešit návrh loga Australian kelpie Klubu ČR, návrhy předloží Tomáš Kánský

                Usnesení ustavující schůze Australian kelpie Klubu ČR. Hlaváčková Marta přečetla usnesení ustavující schůze Australian kelpie Klubu ČR. Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželoTomáš Kánský poděkoval všem přítomným a ukončila jednání ustavující schůze Australian kelpie Klubu ČR.


V Pitkovicích dne 2.května 2010 zapsala Jitka Zedníková