DOV - Dědičné oční vady

Dědičné oční vady - DOV

Oko psa je možné vyšetřit na tyto dědičné očních vady

I když zvíře nevykazuje žádné klinické příznaky těchto onemocnění, neznamená to, že nemůže být jeho nositelem:  Platnost vyšetření na tato onemocnění je omezena na 12 měsíc:
Microphthalmie Entropium
Palpebrální aplazie / Kolobom  Entropium / Euryblepharon
Atrezie punct. lacrimale  Distichiasis
Perzistentní pupillární membrána  Trichiasis
Goniodysplazie / Glaukom (prim.)  Korneální dystrofie
PHTVL / PHPV  Katarakta
CEA  Luxace čočky
RD  PRA

 

Nejdůležitější je PRA (Progresivní retino atrofie), HC (Dědičná katarakta) a např. u Australských ovčáků, Border colií se také vyskytuje CEA (Collie Eye Anomalie).

 

Důsledky DOV můžou být od horší funkce oka až k předčasnému oslepnutí.

 

CEA - ANOMÁLIE OKA KOLIÍ

Jedná se o dědičné oční onemocnění, spojené s defektem zadní stěny bulbu, a řadí se do skupiny očních chorob, projevujících se již v raném věku psa. CEA je považována za jednoduše autosomálně recesivní onemocnění. Zdrojem genetické informace pro výskyt nemoci je CEA defektní recesivní alela, která není vázána na pohlaví. Ta spustí enzym blokující bílkovinu odpovědnou za vyvinutí cévnatky (kolem 30. dne embryonálního vývoje), na sítnici se projevuje zkroucením primárních cév, záhyby, odchlípením sítnice (vlastní příčina slepoty), nitroočním krvácením, dochází k nedovření fetální oční štěrbiny. Změny jsou obvykle oboustranné, avšak různé intenzity a vzájemné kombinace. Jednotlivé příznaky CEA se mohou s věkem psa měnit. Drobná ložiska hypoplazie cévnatky a jemné záhyby mohou být časem překryty pigmentem (až 30 %). V takovém případě jsou tyto příznaky oftalmologicky obtížně zachytitelné. Proto je nutné vyšetření kolií na CEA provést do stáří 6 - 8 týdnů. Naproti tomu nitrooční krvácení a odchlípení sítnice se s věkem spíše zhoršuje. Zkroucení cév a kolobmy optického nervu bývají poměrně stabilní. Hlavní příznak CEA je hypoplazie cévnatky. Tento defekt stačí sám o sobě jako potvrzení CEA. Ostatní příznaky pak musejí být alespoň dva. Nitrooční krvácení je nespecifický příznak, neboť se vyskytuje také u řady dalších nemocí.

PRA - PROGRESIVNÍ RETINÁLNÍ ATROFIE

Jde o defekt oka, kdy vrstva buněk sítnice postupně degeneruje. Dochází k postupnému odumírání světločivných buněk sítnice (retiny), protože nejsou dostatečně cévně zásobené. Štěňata zpočátku vidí zcela normálně, později se u nich projevuje šeroslepost a s postupující chorobou zcela oslepnou. Prvotním příznakem nemoci je, že postižený jedinec přestává vidět za šera, proto se bojí vyjít za šera ven, kde se hůře orientuje. Později přestává vidět i za denního světla, až úplně oslepne. Pokud však zvíře zůstává ve známém prostředí, se svým handicapem se dokáže poměrně dlouho vyrovnávat. Existuje několik typů progresivní retinální atrofie, u kolií se sleduje dysplazie tyčinek a čípků (rcd 2). PRA se může projevit v prvním, ale také ve třetím či čtvrtém roce života. Proto je vyloučení postižených zvířat z chovu obtížné. Tato choroba dosud není léčitelná a nelze ji dokonce ani dočasně zastavit či utlumit. Znak PRA se dědí autosomálně recesivně, což znamená, že i očividně zdravý pes může být přenašečem této choroby. Potomci takového psa proto mohou také nést tento vadný gen. Čistě fenotypicky proto nelze rozhodnout, zda je zvíře přenašečem této dědičné choroby či ne. Dědičnost je stejná jako u CEA. PRA je možné diagnostikovat již ve stáří 6 - 12 týdnů pomocí elektroretinogramu, oftalmoskopicky od 4 měsíců.

(ZDROJ: https://www.smooth-collie-pesbady.wz.cz/zdravi.html)