Výstavní tituly - aneb co znamenají různé zkratky?

Množí se nám dotazy od začínajích vystavovatelů, jakéže tituly se vlastně na různých výstavách zadávají a co znamenají zkratky jako třeba CAC, nebo CACIB. Pro všechny jsme proto připravili stručný přehled:

Zcela jednoduše řečeno se výstavní ohodnocení dělí na známku, "jednorázové" tituly a na čekatelství šampionátů. Známka hodnotí kvalitu psa bez ohledu na konkurenci - dostane ji každý posouzený pes. Jednorázový titul vítězný pes prostě získá a má ho. U šampionátů to bývá složitější - je třeba získat určitý počet čekatelství a navíc splnit další podmínky, například jedno čekatelství musí být z mezinárodní výstavy, čekatelství musí být od minimálně dvou rozhodčích a podobně - u každého šampionátu se podmínky mohou lišit.

Jaké jsou známky?

Známky se udělují podobně jako ve škole a hodnotí celkovou kvalitu psa, bez ohledu na to, jaká je konkurence. Nejlepší je známka výborná. Tu dostane pouze pes, který se velice blíží ideálu, je ve výborné kondici a dobře předveden.

V - výborná (modrá stužka)
VD - velmi dobrá (červená stužka)
D - dobrá (zelená stužka)
Dos - dostatečná (fialová stužka)
Nedostatečná
Neposouzen

Tyto známky platí ve všech třídách kromě třídy dorostu, kde se předvádějí pejskové od šesti do devíti měsíců - tam ještě tak přesné zhodnocení není možné, takže se zadávají pouze dvě známky:

VN - velmi nadějný (žlutá stužka)
N - nadějný (bílá stužka)

Jaké tituly mohu získat na různých typech výstav?

Začneme od výstav nejnižších po ty nejvyšší. Pro jednoduchost se budeme zabývat pouze českými výstavami - v zahraničí se mohou tituly i podmínky mírně lišit. Všechny tituly nejsou nárokované - pes je dostane jen pokud rozhodčí je toho názoru, že má psík potřebné kvality. V praxi tak nemusí být pro plemeno zadán titul žádný, nebo naopak jeden pes může získat tituly všechny i když je v plemeni sám.

Oblastní nebo krajská výstava:

zkratka význam soutěží o něj
VT Vítěz třídy (může být vítěz třídy mladých - VTM, vítěz třídy otevřené VTO apod.) Soutěží o něj psi přihlášení do jedné třídy (kromě třídy dorostu) Dostane ho nejlepší pes ohodnocený jako výborný.
OV, KV Oblastní vítěz, krajský vítěz Soutěží o něj vítězové tříd: mezitřída, otevřená, vítězů a popřípadě pracovní, vždy psi a feny samostatně
BIS Nejlepší pes výstavy Závisí na okolnostech

Další tituly lze získat v závěrečných soutěžích - jejich organizace se ale už může lišit. Někde se soutěží stejně jako na národních a mezinárodních výstavách (tedy nejdříve o BIG a pak o BIS, někde se soutěží o nejlepšího psa a fenu bez rozdílu skupin a z nich pak o BIS, a tam kde pořadatelé škudlí, nemusí být závěrečné soutěže vůbec.

Národní výstava:

zkratka význam soutěží o něj
CAJC Čekatel českého junior šampiona Psi ve třídě mladých. Titul získá pes, který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru, že má kvality šampiona.
CAC Čekatel českého šampiona krásy Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. Titul získá pes který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru že má kvality šampiona.
r.CAC rezervní CAC Druhý nejlepší pes ve třídě, pokud má také kvality šampiona.
NV Národní vítěz Soutěží o něj zvlášť psi a feny, kteří ve svých třídách získali CAC.
BOB Vítěz plemene Soutěží o něj národní vítěz pes a fena, držitelé titulů CAJC z mladých a vítězové tříd veteránů.
BIG Vítěz FCI skupiny Soutěží o něj vítězové plemen s titulem BOB z dané skupiny (v případě pinčů skupina ll., která je jako napotvoru většinou nejsilněji obsazená)
BOD Vítěz dne Zadává se u vícedenních výstav a soutěží o něj držitelé BIG z daného dne.
BIS Nejlepší pes výstavy Soutěží o něj buď všichni držitelé BIG, nebo pokud se předtím volil BOD, tak držitelé BOD.

Mezinárodní výstava:

zkratka význam soutěží o něj
CAJC Čekatel českého junior šampiona Psi ve třídě mladých. Titul získá pes, který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru, že má kvality šampiona.
CAC Čekatel českého šampiona krásy Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů. Titul získá pes, který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru, že má kvality šampiona.
r.CAC rezervní CAC Druhý nejlepší pes ve třídě, pokud má také kvality šampiona.
CACIB Čekatel mezinárodního šampiona krásy Soutěží o něj psi ocenění jako výborní 1 z mezitřídy, otevřené, pracovní a šampionů. V praxi pouze psi se zadaným CAC, i když teoreticky může nastoupit i jedinec, kterému tento titul nebyl zadán, ovšem je otázka, zda má šanci na CACIB pes, kterému rozhodčí nezadal ani CAC.
r.CACIB rezervní CACIB Druhý nejlepší pes nebo fena (nastupují zbylí CACové a r.CAC ze třídy jejíž vítěz dostal CACIB)
BOB Vítěz plemene Soutěží o něj CACIB pes a fena, držitelé titulů CAJC z mladých a vítězové tříd veteránů.
BIG Vítěz FCI skupiny Soutěží o něj vítězové plemen s titulem BOB z dané skupiny (v případě pinčů skupina ll., která je jako napotvoru většinou nejsilněji obsazená)
BOD Vítěz dne Zadává se u vícedenních výstav a soutěží o něj držitelé BIG z daného dne.
BIS Nejlepší pes výstavy Soutěží o něj buď všichni držitelé BIG, nebo pokud se předtím volil BOD, tak držitelé BOD.

Klubová nebo speciální výstava:

zkratka význam soutěží o něj
CAJC Čekatel českého junior šampiona Psi ve třídě mladých. Titul získá pes, který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru, že má kvality šampiona.
- klubový vítěz mladých Závisí na plemeni - může se zadávat všem držitelům CAJC, nebo jen jednomu psu a feně, pokud je plemeno rozděleno do více rázů pro které je odděleně uděleno více CAJC titulů.
CAC Čekatel českého šampiona krásy Zádává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. Titul získá pes který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru, že má kvality šampiona.
r.CAC rezervní CAC Druhý nejlepší pes ve třídě, pokud má také kvality šampiona.
- Vítěz speciální / klubové výstavy Soutěží o něj zvlášť psi a feny, kteří ve svých třídách získali CAC.
BOB Vítěz plemene Soutěží o něj vítězové speciální/klubové výstavy, mladí kluboví vítězové (nebo CAJC) a nejlepší veteráni
BIS Nejlepší pes výstavy Závisí na okolnostech

Autor: Jana Kutíková

Tituly uváděné u jména:

zkratka význam

Jch(CZ)

Český Junior šampión krásy

Jch(SK)

Slovenský Junior šampión krásy

Jch(DE)

Německý Junior šampión krásy

CH(CZ)

Český šampión krásy

CH(SK)

Slovenský šampión krásy

CH(PL)

Polský šampión krásy

CH(BG)

Bulharský šampión krásy

CH(CRO)

Chorvatský šampión krásy

CH(H)

Maďarský šampión krásy

VetCH(CZ)

Český veterán šampión krásy

Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů:

C.I.B (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH – International Champion.

C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní výstavní šampion

C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAIL) Mezinárodní šampion práce