Zápis z členské schůze konané dne 23. března 2013 v Čechticích

23.03.2013 08:06

ČLENSKÁ SCHŮZE

 

konaná dne 23. března 2013 v Čechticích

 

Zápis ze schůze:

 

1. Zahájení: p. Jitka Kubištová.

2. Finanční zpráva: pí. Jitka Kubištová.

3. Zpráva poradce chovu: pí. Marcela Nováková, která nám sdělila, že z důvodu pracovní vytíženosti se vzdává funkce poradce chovu a místo ní byla jednohlasně zvolena Martina Kalábová

4. Návrh na funkci jednatele: jednohlasně zvolena Karla Dostálová

5. Přijetí nových členů

6. Diskuse

7. Závěr