KLASICKÝ VÝCVIK

 

Ne každý majitel kelpie má možnost se věnovat výcviku současně populárních psích sportů jako je např. agility, flyball, dog-tracking či frisbee, což jsou sporty pro kelpinu jako stvořené, pokud opominu její původní poslání pasteveckého psa. Ne každý má totiž prostředky a taky chut dojíždět za účelem tréninku několik desítek kilometrů daleko... prostě někde je v dosahu pouze klasický cvičák.

Majitel kelpie se díky jejím vlastnostem a chutí pracovat nemusí bát ani tohoto druhu tzv. všestranného výcviku, kdy se cvičí především dle národního zkušebního řádu, který tvoří zpravidla tři části (stopa, poslušnost a obrana - pro menší plemena jsou v NZŘ místo klasické obrany zařazeny speciální cviky).

Kelpina má dobrý nos, jedinou překážkou u vypracování stopy je snad jen její zájem o vše ostatní, ale pokud ji pro vyhledávání člověk nadchne, může být i ona dobrým stopařem.
Poslušnost je kelpině vlastní a velkou výhodou je schopnost velmi rychle se naučit reagovat třeba jen na pouhé posunky. Je nadšeným aportérem a zvládnutí i 1,5kg činky není pro temperamentní kelpii žádný problém, stejně tak jako zdolat překážky pro velká plemena.

Poslední disciplinou jsou obrany, kdy obíhání maket je pro rychlou kelpii opravdovou legrací, zvláště, když si v poslední maketě může pořádně zařvat na figuranta. Při dobrém vedení lze zvládnout i techniku kousání do rukávu. Zde je vhodnější práce v klidu, neboť rozštěkaná kelpina je docela dobrý "šicí stroj", což je ale v tomto sportu samozřejmě nežádoucí.

Obdobné složení cviků je i ve Zkušebním řádu mezinárodním (IPO) či německém SchH, nebo ve Zkušebním řádu Kynologické jednoty Brno.

Kdo nechce trénovat obrany má výhodu, neboť některé feny vzrůstem odpovídají i Řádu pro malá plemena (ZMMP) - vrůst do 45 cm včetně. Dále je možnost složit zkoušky již zmíněné Kynologické jednoty Brno, kde se nacházejí i zkoušky ovladatelnosti. Popřípadě se přímo specializovat na určité oblasti klasického výcviku - stopařské a záchranářské práce, kde jsou obrany přímo nahrazeny jinými speciálními cviky.

Záchranařina je pro kelpii také jak dělaná, vyhledávání a označování (vyštěkávání) je její povaze velmi blízké, i zde se projeví její radost a ochota k práci.

Jak již bylo řečeno nadšení pracovat lze uplatnit i ve sportech speciálních, jakými jsou například agility, flyball či frisbee. V současné době i populární dogtreking je také vhodná aktivita pro kelpii. Výhodou v tomto sportu je vytrvalost a také nenáročnost na přísun vody a možnost přípravy psa bez odborného vedení.

Je jistě ještě mnoho dalších uplatnění pro tohoto pro práci vždy nadšeného australského psa, proto doporučuji majitelům se s co možná nejvíce aktivitami seznámit a vyzkoušet, co jim nejvíce vyhovuje.
Pro někoho to bude pasení či agility, pro někoho záchranařina nebo stopy - ale vždy pro něj bude tou nejlepší odměnou jeho spokojená=pracující kelpie.

 

Jana Šimáková a Braya Xapatán (ch.stanice z Lhotecké linie)

Fotogalerie: Sportovní výcvik