Barvy u kelpií

 

Je sedm schválených barev australských kelpií, černá, čokoládově hnědá, červená, kouřověmodrá, fawn, černá s pálením a červená s pálením.


Dva černí rodiče mohou svým potomkům předat všech sedm barev, jestliže pro ně nesou geny. Dva černí rodiče také mohou mít jen černá štěňata, stejně jako kouřověmodří pouze kouřověmodrá štěňata. Jak je to možné? To je prostě a jednoduše genetika.

Gen je jednotka informace o dědičných znacích, které se dědí z rodičů na potomky. Geny se nachází v párech, vždy jeden gen od matky a jeden od otce. Známý příklad je jaké může být pohlaví potomků. Samec nese jeden chromozom X a jeden chromozom Y, zatímco samice
nesou dva chromozómy X. Samice může předat pouze X na potomstvo, zatímco samec může dát buď X nebo Y. Předá-li samec jedno X narodí se XX = žena. Pokud předá Y = XY, bude to muž. Avšak tak jednoduchá genetika barev není, sleduje mnohem více znaků.

Zde jsou dominantní a recesivní geny. Při zdědění dominatního genu dostačuje pokud pochází od jednoho rodiče, aby se projevil. Dominantní gen nemůže být skrytý, ale projeví se vždy. U recesivního genu je třeba aby byl od obou rodičů. Recesivní gen tak může být skrytý po celé generace, než se setká u obou rodičů, pak je barva vidět u potomků.

 

Základní barvy - černá, čokoládově hnědá a červená

Černá a hnědá jsou tím, co by se dalo nazvat základními barvami kelpie. Oni jsou vždy základem dalších barevných variantách. Černá je dominantní a hnědá je recesivní. Pro to, aby se narodili hnědí potomci, je třeba hnědý gen od každého z rodičů. Hnědá a černý s pouze černým genem, mohou mít jen černá štěňata, avšak všechna štěňátka jsou dopravci - přenašeči hnědé, protože pouze hnědí rodiče mohou mít  svoje potomky pouze hnědé. Níže jsou uvedeny příklady možného krytí. Pes v popředí je barva, která je viditelná pouhým okem, zatímco pes v pozadí za ním je skrytý gen.

 

Dilute barvy - kouřověmodrá a fawn

Dilute, tedy ředění jak se anglicky uvádí, znamená přesně ředění barvy černá a hnědá. Dilute je recesivní gen, oba rodiče musí gen nést, potom bude potomstvo buď fawn nebo kouřověmodré. Dva hnědí rodiče s dilute genem mohou mít pouze fawn štěňátka, zatímco černým rodičům s hnědým a dilute genem se mohou narodit fawn i kouřověmodrá.

 

Tan znaky - černá s pálením a červená s pálením

Tan znamená, že pes je plně barevný se světlejšími znaky na nohou, ramenou, nose a tvářích. Tan je recesivní gen stejně jako dilute.

 

Shading

Existují kelpie s nádechem tan na končetinách a obličeji, nazývaným anglicky shading tedy stín. Oproti kelpie s takzvaně pravým stínem tedy Tan, která si nese i Tan gen, kelpie s "pálením" na nohách, pravděpodobně predispozici pouze pro světlejší odstín hnědé.

             

 

Dvě možné barvy, ale nejsou uznány

Blue & tan(kouřověmodrá s pálením) a fawn & tan(fawn s pálením), jsou další dvě možné barvy australské kelpie, ale ještě nebyly uznány (standardem FCI - pozn. překladatele). Žádná z těchto dvou variant se dosud nikdy nanarodila (ve Švédsku, v Čechách se narodili v C vrhu - z Lhotecké linie - pozn. překladatele), ale existuje Australian Stock Dog/Working kelpie(nebo The Working Kelpie Council of Australia- pozn. překladatele) , kde jsou tyto barvy uznány. (Kromě těchto dvou varianta existuje ještě vzácné zbarvení Cream, které není také standardem FCI uznáno. I toto zbarvení uznává pouze Australian Stock Dog/Working kelpie nebo The Working Kelpie Council of Australia - pozn. překladatele)
 

 

 

Přeloženo z švédského originálu https://www.kelpiegallery.com/4a_colours.php

    
Black / Černá

Chocolate brown / Čokoládově hnědá

Red / Červená
 
Blue / Kouřově modrá

Fawn

Black & tan / Černá s pálením

Red & tan / Červená s pálením

 

 

GENETICKÉ MINIMUM – dědičnost zbarvení srsti u kelpií

 

Předpokládám, že mnozí pejskaři se s genetikou nikdy nesetkali a nebo od ní po prvním kontaktu utekli…Když mi moje dcera věnovala k narozeninám knihu o genetice a šlechtění psů od Ing. J. Dostála, doslova jsem se do ní „začetla“, až jsem tomu všemu začala přicházet na kloub. Samozřejmě jsem sáhla i po jiné literatuře, jejíž seznam je uveden v levém sloupci této stránce, abych měla informace z více zdrojů…Musím se přiznat, že jsem byla velmi překvapená rozmanitostí barev srsti u psů, všelijakými kombinacemi atd. Zaměřila jsem se však pouze na jedno plemeno:  australskou kelpii.


Prosím odborníky, kteří se genetikou profesionálně zabývají, aby mi prominuli, že vynechám přílišnou odbornost a také nejnovější poznatky genetických výzkumů. Cílem tohoto článku je snaha srozumitelnou cestou vysvětlit pejskařům příčiny některých jevů, se kterými se jako chovatelé můžeme setkávat…

ZÁKLADNÍ POJMY
MENDĚLOVY ZÁKONY
DĚDIČNOST ZBARVENÍ SRSTI
VZORNÍK BAREV


Jakoukoliv diskusi k tomuto tématu jen uvítám … 

Helena Kučerová

Další informace o barvě srsti psů

Úvod do problematiky zbarvení srsti u psů

Zbarvení srsti různých živočišných druhů závisí na jejich původu. V průběhu domestikace psa bylo vyšlechtěno velké množství plemen různých velikostí a typů stavby těla, která mají zabarvení srsti tak pestré, že by jim mnohdy ani neumožnilo přežít ve volné přírodě. Byli by velice snadno pozorovatelní predátory a stali se jejich kořistí. Na druhou stranu pro svoji pestrou srst by nebyli schopni ulovit žádnou zvěř ke své potravě, protože by je pro nápadnost snadno spatřila. Všechna ušlechtilá plemena mají v plemenném standardu zcela jasně definované jaké zabarvení srsti je u nich žádané, jaké přijatelné a jaké je vylučující. Určité barvy jsou znakem pro vyřazení z chovu, protože jsou např. spojena s nežádoucími efekty (zdraví, nápadné zbarvení u loveckých plemen, atd.).

Zbarvení srsti ovlivňuje produkce dvou hlavních pigmentů eumelaninu (hnědý až černý pigment) a feomelaninu (světlý až hnědočervený, červený pigment). V souvislosti se zbarvením srsti u psů bylo identifikováno několik genů např. MC1R (Melanocortin 1 receptor) , CBD103 (beta-defensin 103), ASIP (Agouti signal peptide), TYRP1 (Tyrosin related protein 1) aj. Úvodní přehled:

MC1R - lokus EM - alely E, e, EM
CBD103 - lokus K - alely KB > ky > kbr
ASIP - lokus A - alely A, a
TYRP1 - lokus B - alely B, bs, bc, bd
MLPH - lokus D - alely D, d

U většiny savců je syntéza eumelaninu nebo feomelaninu regulována dvěma klíčovými geny MC1R a ASIP, u domestikovaných psů důležitou úlohu plní i třetí gen CBD103. Úloha tohoto genu byla rozpoznána teprve nedávno (Kerns et al., Candille et al.), tento gen vykazuje vysokou afinitu k MC1R genu a ovlivňuje regulaci tvorby pigmentů.

V dědičnosti barev je popsána hierarchie a vzájemné ovlivnění nejdůležitějších genů, které se na zbarvení podílí. Gen MC1R má epistatický (nadřazený) účinek vůči ostatním genům, zodpovědných za zbarvení srsti, to znamená, že dokáže blokovat projev alel jiného lokusu, takže očekávaný znak se vůbec neprojeví:

 • V případě přítomnosti genotypu e/e je produkován feomelanin a výsledné zbarvení jedince je způsobeno tímto pigmentem bez ohledu na genotyp ostatních lokusů.
 • V případě genotypu E/e nebo E/E hraje významnou roli ve výsledném zbarvení lokus K a lokus A. 
 • Tmavé zbarvení srsti lze očekávat v případě přítomnosti alespoň jedné alely  KB (black alela), tj. případných genotypů KB/KB, KB/ky, KB/kbr
 • V případě přítomnosti alely ky (yellow alela), tj. genotypy ky/ ky, ky/ kbrnebo alely kbr (brindle alela) zodpovědné za světlé a tmavé žíhání (např. u plemene staffordský teriér nebo doga), tj. genotyp kbr/ kbr, podmiňuje výsledné zbarvení srsti lokus A:
 • V případě přítomnosti alely a (genotyp a/a) dochází k expresi eumelaninu (hnědý až černý pigment),
 • V případě přítomnosti alely A (genotypy A/a, A/A) je výsledné zbarvení ovlivněno tvorbou feomelaninu (světlý až hnědočervený, červený pigment) nebo je srst žíhaná pokud je současně přítomna alespoň jedna alela kbr (brindle).
Výše popsaný systém hierarchie alel podmiňujících barvy srsti psů zobrazuje následující schéma:
Diagram hierarchie alel určujících barvy srsti psů
 
Informace o jednotlivých lokusech determinujících barvu srsti psů můžete najít na:
 
Informace k objednávání testů barev najdete na stránkách laboratoře Genomia.

 (Zdroj: laboratoř Genomia)

(Dilute) .... Lokus D (Dilution / dilute - ředění barvy)

(Dilute) ... je v textu vyznačeno pokud byla u jedince prokázana vloha pro ředění barvy (např. blue, fawn).

 

Mutace vedoucí k ředění barvy byla identifikována na 25 psím chromozomu v gen MLPH (melanophilin gene) (Drögemüller et al. 2007).

Alela nesoucí mutaci je označována jako d.

Dědičnost ředěné barvy je autozomálně recesivní to znamená, že fenotyp ředěné barvy je v případě genotypu d/d. U jedinců s černou srstí dochází k přechodu na šedou (modrou), u červeně zbarvených na krémovou.

(Zdroj: laboratoř Genomia)

(Tan) ... Lokus A (Agouti lokus) - at ( tan / pálené znaky)

 

(Tan) ... je v textu vyznačeno pokud byla u jedince prokázana vloha pro pálené znaky (např. Black  and Tan, Red and Tan).

 

 

ASIP gen (Agouti signal peptide)

Tento gen byl zmapován na chromozómu 24.  Jsou popsány 4 alely v následující hierarchii: ay >aw> at> a.

Alely ay ,aw, at bývají označovány společně A (Agouti) a alela a (nonagouti).

 

Wild type alela aw zapřičiňuje střídání pigmentů eumelaninu a feomelaninu v rámci chlupu tzv. zbarvení agouti (můžeme si představit jako barvu šedého vlka). Alela aw byla prokázána u vlka (Berryere et al 2007) a  kojota (Smutz et al 2007) a některých německých ovčáků (Berryere et al 2005).

Příklad vlkošedé barvy - alela aw

Lokus A - vlkošedá barva

 

Alela ay zapřičiňuje zbarvení plavá (fawn) nebo sobolí (sable), v souvislosti s touto alelou byly popsány 2 mutace c.246G>T (A82S) a c.250G>A (R83H) (Berryere et al. 2005).

Příklad plavé barvy:

Lokus A - plavá barva

 

Příklad sobolí barvy:

Lokus A - sobolí barva

 

Alela at způsobuje fenotypický projev zbarvení černá -světle hnědá tzv. black and tan (tricolor).

Mezi plemena psů, pro které jsou zajímavé alely aguti, patří Smooth a Rough Collie, Shetland Sheepdog a další. U těchto plemen jsou možné tři barevné varianty srsti: sable, tricolor a bicolor.

Přičemž tyto tři barevné varianty se vyskytují s nebo bez merle zbarvení. Merle zbarvení srsti s sebou však přináší riziko hluchoty a slepoty.

Možné genotypy pro výsledné zbarvení sable:

 • ayay
 • ayat - přenašeč tricolor
 • aya - přenašeč bicolor

Sable

Možné genotypy pro výsledné zbarvení tricolor:

 • atat
 • ata - přenašeč bicolor

Tricolor

 

Možné genotypy pro výsledné zbarvení bicolor:

 • aa

Bicolor

 

Merle zbarvení srsti: Merle zbarvení srsti s sebou však přináší riziko hluchoty a slepoty.

Merle

 

Vyšetření lokusu A je vhodné pro většinu psích plemen.

Jaký je vztah lokusu A k lokusům E a K? Pokračujte zde a prohlédněte si schéma hierarchie alel podmiňující zbarvení srsti psů.

(Zdroj: laboratoř Genomia)

Genotypy a barvy

GENOTYPES AND COLORS: ("-" is either the dominant or recessive allele)

Genotypy a barvy: ("-" je buď dominantní, nebo recesivní alela)


 • B/- D/- E/- K/- = black / černá
 • b/b D/- E/- K/- = brown (chocolate) / hnědá (čokoládová)
 • B/- d/d E/- K/- = blue / kouřově modrá (dilute)
 • b/bd/d E/- K/- = fawn / plavá (dilute)


AGOUTI:

 • at^at B/- D/- E/- k/k = black with tan points / černá s pálením
 • at^at b/b D/- E/- k/k = chocolate with tan points / čokoláda s pálením body
 • at^at B/- d/d E/- k/k = blue with dilute tan points / kouřově modrá(dilute) s pálením

(neuznáná barva dle standardu FCI)

 • at^at b/bd/d E/- k/k = fawn with dilute tan points plavá (dilute) s pálením

(neuznáná barva dle standardu FCI)


NON - EXTENSION RED (cream)

Nerozšířená červená (krémová)

 • B/B d/d e/e = dilute red to pale cream with gray nose (dog is genetically a dilute black, but will be a cream color)  / zředí červenou až na světle krémovou s šedým nosem (pes je geneticky zředěná(dilute) černá, ale bude mít krémovou barvu)
 • B/b d/d e/e = dilute red to pale cream with gray nose (dog is genetically a dilute black, but will be a cream color) / zředí červenou až na světle krémovou s šedým nosem (pes je geneticky zředěná(dilute) černá, ale bude mít krémovou barvu)
 • b/b d/d e/e = dilute red to pale cream with rosey-brown nose (dog is genetically dilute brown, but will be cream color) / zředí červenou až na světle krémovou s růžovo-hnědým nosem (pes je geneticky zředěná(dilute) hnědá, ale bude krémovou barvy)
 • b/b D/d e/e = dilute red to pale cream with brown nose (dog is genetically brown, but will be cream color) / zředí červenou až na světle krémovou s hnědým nosem (pes je geneticky hnědý, ale bude mít se krémovou barvu)
 • b/b D/D e/e = dilute red to pale cream with brown nose (dog is genetically brown, but will be cream color) / zředí červenou až na světle krémovou s hnědým nosem (pes je geneticky hnědý, ale bude mít krémovou barvu)
 • B/B D/D e/e = dilute red to pale cream with black nose (dog is genetically black, but will be cream color)zředí červenou až na světle krémou s černým nosem (pes je geneticky černý, ale bude mít krémovou barvu)
 • B/b D/d e/e = dilute red to pale cream with black nose (dog is genetically black, but will be cream color) / zředí červenou až na světle krémovou s černým nosem (pes je geneticky černý, ale bude mít krémovou barvy)

 

(Zdroj: BASIC COAT COLOR GENETICS)