Přehled genetických testů prováděných českou laboratoří Genomia:

https://www.genomia.cz/cz/breed/australian-kelpie/

Genetické vlivy

 

Populace čistokrevných psích plemen reprezentuje geneticky uzavřený soubor jedinců s vysokou intenzitou výběru a následnou častou příbuzenskou plemenitbou. Pokud je pouze několik jedinců v plemeni (např. hlavně šampióni) používáno k plemenitbě, dochází bezděčně ke zužování genetického potenciálu. Dá se pak očekávat, že tento proces výběru, častý u mnoha plemen, může vést ke zvýšenému výskytu genetických poruch v případě, že chovní jedinci jsou nositeli genetických rizikových faktorů pro DKK či jiná genetická onemocnění. Pokud genetický rizikový faktor působí dominantně (Postižený), což vede k projevu klinických příznaků před dosažením chovné dospělosti, může být jedinec a jeho rodiče vyřazeni z reprodukce. Naproti tomu pokud má genetický rizikový faktor recesivní či polygenetické dědičné vlastnosti (Přenašeč), jeho projevy jsou různě intenzivní, nebo jsou výrazně ovlivněny vnějším prostředím, zvláště když se projevují v pozdějším věku a tak má větší šanci proniknout do populace, aniž je včas rozpoznán. K tomu dochází zvláště, pokud není důsledně vedena evidence příslušných onemocnění. U takových onemocnění dochází k významnému rozšíření genů příslušného onemocnění, aniž je onemocnění u některých plemen rozpoznáno jako dědičné. Naším přáním je co nejvíce zdravých (Normalních) australských kelpií v ČR.

 

 Budeme rádi, pomůžete-li nám se zmapováním zdraví kelpií v ČR.

 

Jaké informace zasílat?
Veškeré informace musí být doložitelné*, to se týká především zdravotních testů.

Z tohoto důvodu zašlete prosím kopii zdravotního vyšetření psa.
Pokud má pes registrované zdravotní testy v některé z veřejných, ale kluby nebo svazy spravovaných databází, je možné poslat i jen odkaz (např. KoiraNet).
 

Informace o zubech, skusech a varlatech:  podkladem může být posudek z bonitace, výstavy, kde je explicitně vyjmenován stav zubů a skusu.

Pokud jej nemáte, můžete využít klubový formulář, který Vám vyplní váš veterinární lékař:

Formulář - pes    Formulář - fena    Formulář (EN) - pes    Formulář (EN) - fena

Pokud máte informace o chybějících zubech, špatném skusu, nebo chybějících varlatech u Vašich psů a psů z Vašeho chovu, budeme velmi rádi, pokud nám je sdělíte. Tyto informace nemusí být podepřeny dokladem (předpokládáme, že sám si nikdo škodit vymyšlenými informacemi nebude).Tyto informace jsou velmi cenné pro všechny chovatele a velmi si ceníme otevřeného a pravdivého sdílení informací.

 

Zdravotní výsledky vaší kelpinky nám zašlete na email: databaze.ake@seznam.cz

 

*Zdravotní výsledky zaslané majitelem, které nebudou doložené jsou v textu zvýrazněny s poznámkou, že se jedná o údaj zaslaný majitelem bez doložených údajů !!!