Druhy výstav, základní informace

Výstavy se těší velkému zájmu psovodů i diváků již dlouhou řadu let. Smyslem vystavování psů je co nejkvalitnější předvedení jedinců plemene v nejlepší kondici.Výstavní hodnocení psa je nutné prokázat zejména pro zařazení psa do chovu.

Druhy výstav

 • oblastní a krajské
 • klubové (se zadáváním titulů CAC, CAJC)
 • speciální (se zadáváním titulů CAC, CAJC)
 • národní (se zadáváním titulů CAC, CAJC)
 • mezinárodní (se zadáváním titulů CAC, CAJC, CACIB - FCI)
 • Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.

Rozdělení psů do tříd

Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy. Ve třídách soutěží zvlášť psi a feny.

Třídy povinné:

 • třída mladých - 9 - 18 měsíců
 • třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
 • třída pracovní - od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampión krásy složit předepsanou zkoušku.
 • třída šampiónů - od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión nebo šampióna některé ze členských zemí FCI.
 • třída veteránů - od 8 let.
 • třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampiónů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Dále mohou být otevřeny:

 • třída štěňat 4 – 6 měsíců
 • třída dorostu 6 - 9 měsíců
 • mezitřída 15 - 24 měsíců
 • třída čestná – od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene.
 • třída mimo konkurenci – od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.

Počet CACIB pro jednotlivá plemena stanovuje FCI. Počet CAC a CAJC pro jednotlivá plemena stanovuje řád pro udělování titulu Český šampión a Český Junior šampión.
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampiónů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Je třeba si ujasnit a znát:

 • Propozice
 • Místo a termín konání výstavy
 • Výši výstavního poplatku
 • Termín 1./2. uzávěrky – pozor: při 2. uzávěrce bývají výstavní poplatky vyšší!
 • Třídu, do které má být pejsek přihlášen

Je nutné doložit:

 • Kopii průkazu původu
 • Kopie získaných titulů nebo certifikátů pro zařazení do třídy pracovní, vítězů a šampiónů
 • Kopii dokladu o zaplacení výstavních poplatků
 • Očkovací průkaz s platným očkováním.

V den výstavy je nutno:

 • Absolvovat přejímku psů a kontrolu očkovacího průkazu.
 • Vyzvednout si desky s posudkovým listem a číslem – podle typu výstavy se předávají buď u vstupu, ve výstavní kanceláři s katalogy, nebo přímo ve výstavním kruhu.
 • Vyzvednout si katalog výstavy – výdej katalogů bývá ve výstavní kanceláři nebo na označeném místě blízko vchodu. Katalog si prostudujte předem, abyste získali přehled o tom, ve kterém kruhu vystavujete (u vchodu bývá umístěn plánek výstaviště s vyznačením umístění kruhů, případně seznam vystavovaných plemen s určením kruhu), jaké je pořadí vystavovaných tříd a kolik zvířat se ve vaší třídě vystavuje.
 • Dostavit se do kruhu podle pokynů vedoucího kruhu ve stanovený čas – vedoucí kruhu před zahájením posuzování třídy vyzve přihlášené, aby se dostavili do kruhu podle katalogových čísel.
 • Při posuzování se řídit pokyny rozhodčího a vedoucího kruhu.
 • Po posouzení celé třídy, zadání známek a určení pořadí prvních čtyř zvířat vyzvednout desky s posudkem a diplomem u stolku vedoucího kruhu.
 • Nechat si výsledek posuzování zapsat do průkazu původu psa, jste-li s výslednou známkou spokojeni.

Co byste neměli zapomenout před výstavou udělat:

 • připravit psa na výstavu z hlediska předvedení (ukazování zubů cizím osobám, doteky cizích osob, výstavní postoj, běhání v kruhu s ostatními psy)
 • připravit psa na výstavu z hlediska pohybu po nepříjemném materiálu (týká se zejména halových výstav a psů, kteří jsou zvyklí být pouze venku a dlažba nebo koberec by pro něj mohli být problémem)
 • vyčistit psovi uši; někdy i zuby
 • upravit srst na packách (zejména dlouhou srst mezi polštářky, která přečuhuje)
 • upravit srst
 • zkontrolovat jeho zdravotní stav

Co byste si neměli zapomenout vzít s sebou:

 • vstupní list, který jste obdrželi poštou
 • psa, Očkovací průkaz a Průkaz původu
 • misku a dostatek čerstvé vody pro psa
 • slunečník (je-li výstava venku a za slunečného počasí) a deku
 • kartáče pro finální úpravu srsti
 • výstroj psa (předváděcí nebo obyčejné vodítko, podle toho, jak je Váš pes ovladatelný a zvyklý a obojek. Pozor, dle směrnice ČMKU je zakázáno používání stahovacího obojku při předvádění)
 • pro sebe nějaké křesílko, na výstavě můžete strávit i celý den

Nezapomeňte, že:

 • přihlášku na výstavu je třeba poslat s dostatečným předstihem. U mezinárodních výstav bývá uzávěrka přihlášek až několik měsíců před datem konáním výstavy
 • k přihlášce je nutno přiložit kopii Průkazu původu psa, v případě přihlášení do třídy šampiónů nebo pracovní i předepsaný dokument opravňující ke vstupu do této třídy
 • na každé výstavě platí veterinární podmínky, které musíte respektovat (platné očkování)

obrázek - výstava

(Zdroj: https://www.australiankelpie-ake293.cz/)